Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ): κοινωνικές παροχές, διευκολύνσεις, προσβασιμότητα σε δημόσιες υπηρεσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ): κοινωνικές παροχές, διευκολύνσεις, προσβασιμότητα σε δημόσιες υπηρεσίες

Χαραλάμπους, Χρυσούλα

Η ισότητα των ατόμων πρέπει να διασφαλίζεται από την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους ανεξαιρέτως. Η αναπηρία δεν αποτελεί κριτήριο για να έχει κανείς δικαιώματα παρ’όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν απολαμβάνουν πάντα αυτά τα δικαιώματα στην κοινωνία. Η εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο μέσω του εντοπισμού των ιδιαιτεροτήτων τους και της κοινωνικής συμπεριφοράς που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους όσο και βάσει της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθετικής μέριμνας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την προώθηση της ισότητας στις κοινωνικές δραστηριότητες. Το πρώτο μέρος της εργασίας παρέχει την περιγραφή των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την αναπηρία και εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της αναπηρίας, των συνεπειών της και των κοινωνικών δραστηριοτήτων που τα άτομα με ειδικές ανάγκες αναπτύσσουν. Βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζονται απορρέουν χρήσιμες πληροφορίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην χώρα μας όπως για παράδειγμα ότι 8,3% του εργαζόμενου πληθυσμού το 2002 ήταν άτομα με αναπηρίες. Στο δεύτερο μέρος η εργασία αρχικά αναλύει τους φορείς που προάγουν την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των αναπήρων και τονίζει τη σημασία της Τηλε-Πληροφορικής στην εύρεση νέων λύσεων για την επανένταξη και την προσφορά νέων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης περιγράφει τις προϋποθέσεις ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία, τονίζει την αναγκαιότητα της θεσμικής αναγνώρισης τους ως κοινωνικές μειονότητες και τη λήψη μέτρων και σχολιάζει το ρόλο της εκπαίδευσης και της οικογένειας. Το τρίτο μέρος παραθέτει το νομικό πλαίσιο σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και αναλύει τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής όπως καθορίζεται από το νόμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.