Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανάπτυξη

Παπαϊωάννου, Ελένη

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που προχωράει με αποφασιστικά βήματα στο πλαίσιο των σύγχρονων φαινομένων της παγκοσμιοποίησης, εντείνει τη συζήτηση για «νικητές και χαμένους» που ενδέχεται να προκύψουν από τις επερχόμενες ανακατατάξεις της παραγωγής και των αγορών. Κατ’ επέκταση επαναπροσδιορίζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και η οικονομική υπεροχή κάποιων χωρών, περιφερειών, κλάδων ή και επιχειρήσεων έναντι άλλων. Ευρύτατα τεκμηριώνεται σήμερα πως η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και των επιχειρήσεων σχετίζεται περισσότερο από ποτέ με την ικανότητα τεχνολογικής αναβάθμισής τους, η οποία έχει άμεση επίπτωση τόσο στη συνολική απασχόληση όσο και στη διάρθρωσή της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο κέντρο της παρούσης έρευνας λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου που παίζουν σ’ αυτές τις οικονομίες, καθώς και της ευελιξίας τους να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραγωγικότητα της εργασίας και η ποιότητα των παραγόμενων αγαθών ή υπηρεσιών αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της τεχνολογικής αναβάθμισης των ΜΜΕ, που είναι βασική προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, οι ΜΜΕ που καταφέρνουν να αναβαθμιστούν τεχνολογικά είναι κατά κύριο λόγο δημιουργοί νέων θέσεων εργασίας. Η συστηματική συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνει ότι το επίπεδο ανταγωνιστικής ικανότητας των ελληνικών ΜΜΕ υστερεί σημαντικά των άλλων περιφερειακών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι οι εγχώριες ΜΜΕ υιοθετούν κυρίως αμυντικές στρατηγικές για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς σε αντίθεση με τις ΜΜΕ των άλλων χωρών μελών της ΕΕ που χαρακτηρίζονται στην πλειονότητά τους από επιθετικές στρατηγικές. Επίσης, η παραδοσιακή διάρθρωση των ελληνικών ΜΜΕ, η δομή των εγχώριων θεσμικών φορέων και η απουσία του χρηματοπιστωτικού τομέα περιορίζουν την τεχνολογική τους αναβάθμιση, την ανταγωνιστική τους ικανότητα και, συνεπώς, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και καταγραφή στρατηγικών κατευθύνσεων και προτάσεων για την υιοθέτηση πολιτικών ικανών να αναστρέψουν την τάση, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ και να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)