Ποιότητα αλλαντικών. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ποιότητα αλλαντικών. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Δίγκα, Αναστασία

Η εργασία αναφέρεται στην ποιότητα των αλλαντικών και συγκεκριμένα στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία Πασσιάς α.ε. Παρακάτω θα αναφερθούν τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρίας με τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι έλεγχοι που γίνονται τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στο τελικό προϊόν. Επίσης, θα σχολιάστεί η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται για κάθε κατηγορία προϊόντων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και υγιεινή των αλλαντικών. Θα γίνει εκτενή αναφορά στην εφαρμογή του συστήματος HACCP στην εταιρία Πασσιάς α.ε. και συγκεκριμένα, θα περιγράψουμε τους κινδύνους (μικροβιολογικούς, φυσικούς, χημικούς) που σχετίζονται με την παραγωγή αλλαντικών, θα προσδιοριστούν τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και τα κρίσιμα όρια για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. Ακόμη, θα αναφερθούν τα αρχεία που διατηρούνται και συμπληρώνονται, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμορφούμενου προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Ποιοτικός έλεγχος
Αλλαντικά - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.