Εναλλακτικές μορφές οικονομικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών Βοΐου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εναλλακτικές μορφές οικονομικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών Βοΐου

Μουστάκας, Βασίλειος

Eξετάζεται η μορφή οικονομικής ανάπτυξης που αναφέρεται στον εναλλακτικό τουρισμό και στις διάφορες μορφές του. Έχουν επιλεγεί διάφορες περιοχές τουριστικού, πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος του Νομού Κοζάνης, που αποτελούν δυνητικό πόλο έλξης εναλλακτικής μορφής τουριστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Παρουσιάζονται ενδεικτικά περιοχές ενδιαφέροντος όπως η Βλάστη, η Σιάτιστα, η Εράτυρα, το Σισάνι και το Καλονέρι που έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε «κυψέλες» υποδοχής επενδύσεων στο τομέα του Αγροτουρισμού. Αρχικά, με μία ιστορική αναδρομή, προβάλλεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα η ευρύτερη έννοια του τουρισμού. Προσδιορίζεται η έννοια του αγροτουρισμού και ειδικότερα αναφέρονται οι κύριες μορφές του στην Ελλάδα καθώς και οι στόχοι του. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του αγροτουρισμού σε χώρες του εξωτερικού όπως Γαλλία, Ιταλία, Αμερική και ταυτόχρονα στην εξέλιξή του στον ελλαδικό χώρο με αναφορές σε συγκεκριμένους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό αντικείμενο στης εργασίας παρουσιάζοντας τόσο το Βόιο όσο και την ευρύτερη περιοχή του νομού Κοζάνης. Παρατίθενται έθιμα, πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και διάφορες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος στις οποίες υπάρχουν οι δυνατότητες ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Παρουσιάζονται επίσης, οι παρεμβάσεις που κρίνονται σκόπιμες έτσι ώστε να καταστούν ελκυστικές οι επενδύσεις στον αγροτουριστικό κλάδο στην περιοχή αυτή και η εργασία κλείνει με την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης συγκεκριμένης πρότασης για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού καθώς και με την παρουσίαση των αντίστοιχων συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.