Η υπογεννητικότητα ως δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η υπογεννητικότητα ως δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας

Παπακώστα, Αικατερίνη

Το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά προβλήματα του τόπου, το οποίο μπορεί να είναι ο καταλύτης ακόμη και για την επιβίωση του έθνους μας. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία να δώσει ουσιαστικές λύσεις για την δημογραφική γήρανση της χώρας μας εξελίσσεται σε μείζων κοινωνικό θέμα για το μέλλον της Ελλάδας μας. «Κλειδί» για τη λύση του δημογραφικού είναι ο θεσμός της οικογέ-νειας. Η οικογένεια ως βασικός φορέας φροντίδας και στήριξης των μελών της, έχει υποστεί σημαντική εξασθένιση. Μεταπολεμικά συντελέστηκαν κοινωνικό- ικονομικές αλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της γεννητικότητας. Σ’αυτό επέ-δρασαν σημαντικά οι αλλαγές στην οικονομική οργάνωση και τον τρόπο μεταβίβα-σης περιουσιακών στοιχείων, οι αυξανόμενες ευκαιρίες για εκπαίδευση, η αστικο-ποίηση, και οι αλλαγές σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων, το αυξανόμενο οικο-νομικό κόστος ανατροφής των παιδιών παράλληλα με τη διαφοροποίηση του ρόλου της οικογένειας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Βασικό ρόλο έπαιξαν και ορισμένοι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η τάση για επικέντρωση στις ατομικές ανάγκες των γονιών, η οποία συνέβαλε στην αλλαγή προτεραιοτήτων και στη μετατροπή του ελεύ-θερου χρόνου τους σε πολύτιμο αγαθό, ο οποίος εξοικονομείται μέσω της απόκτησης λιγότερων παιδιών. Οι ατομικές ανάγκες μπορεί να έχουν διάφορες εκφάνσεις, όπως την επικέντρωση στην επαγγελματική ανέλιξη των γονιών, στην οικονομική ευμάρεια και κοινωνική καταξίωση. Ακόμη τα συμπεράσματα των ερευνών για την υπογεννητικότητα στην Ελλά-δα καταλήγουν σε συσχετισμούς, με κυριότερους λόγους την οικονομική δυσχέρεια, την επαγγελματική απασχόληση, την έλλειψη βοήθειας και χρόνου, την αποφυγή δεσμευσης και την στενότητα κατοικίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)