Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας

Λάζαρης, Δημήτριος

Στην εργασία θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τον όρο του επαγγελματικού συμβούλου και θα αναλύσουμε την έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε τον θεσμό του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Ακόμη θα γίνει αναφορά στην συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην εκπαίδευση. Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας δομήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 100 επαγγελματικούς συμβούλους- εκπαιδευτικούς στο νομό Λευκάδας και στον νομό Αττικής, έτσι στο τελευταίο τμήμα της πτυχιακής θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε τις απαιτήσεις και τις πληροφορίες που αυτές μας προσφέρουν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Επαγγελματική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.