Πολυεθνικές: factoring, forfaiting, leasing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πολυεθνικές: factoring, forfaiting, leasing

Παναρίτη, Κατερίνα

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ολοένα εντεινόμενη διεθνοποίηση των συναλλαγών συντέλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη γέννηση και ταχεία διάδοση νέων, µέχρι τώρα λίγο-πολύ άγνωστων, µορφών συμβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονομίας, από τον τοµέα των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων µέχρι την πληροφορική η την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό η εισαγωγή σύγχρονων θεσμών στη χώρα µας, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων µε περισσότερο εξειδικευμένους και αποτελεσματικούς τρόπους. Ειδικότερα, η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι αρκετά σημαντική. Τα τραπεζικά ιδρύματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα – εργαλεία, καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση διαφόρων επενδύσεων καθώς και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας τους. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην απόκτηση ή στην ανανέωση παγίου εξοπλισμού, οι τράπεζες παρέχουν μακροπρόθεσμο δανεισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προοπτικές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Όσο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, οι τράπεζες παρέχουν το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, προσαρμοσμένο στις πραγματικές τους ανάγκες. Εκτός από τον κλασσικό τρόπο χρηματοδότησης, το τραπεζικό σύστημα εισήγαγε τα τελευταία χρόνια κάποιους σύγχρονους θεσμούς στη χώρα μας όπου καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης με περισσότερο εξειδικευμένους και αποτελεσματικούς τρόπους. Οι κυριότεροι θεσμοί είναι η εκχώρηση απαιτήσεων (FORFAITING), η χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) και η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (FACTORING).

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.