Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα και έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα και έρευνα

Παλαιοπούλου, Αμαλία
Τακτσίδου, Αθηνά

Σήμερα, οι τεράστιες αλλαγές που παρατηρούμε να συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία, έχουν καταστήσει την επιχειρηματικότητα ως τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης. Έτσι, η εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αναλύσει τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, να εξετάσει την ελληνική επιχειρηματικότητα και να γίνει σύγκριση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή για το θέμα που θα αναλυθεί στη συνέχεια, ενώ στη δεύτερη ενότητα μελετάται ευρέως ο όρος της επιχειρηματικότητας και αναλυτικά τα εμπόδια που συναντά κανείς, τα οφέλη που αποκομίζονται και ειδικότερα η σημασία της. Στο τρίτο κεφάλαιο, απεικονίζονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς αυτές δίνουν ώθηση στην διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη. Από την συγκεκριμένη ενότητα προκύπτει ότι η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικότητας. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και όπως προκύπτει από την έρευνα η Ελλάδα καταλαμβάνει μια πολύ καλή θέση διεθνώς, χαρακτηρίζεται όμως, όπως αποδεικνύεται από έλλειψη καινοτομίας. Από τη μελέτη προκύπτει η στενή σχέση της επιχειρηματικότητας με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται λόγος και για την εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τέλος, η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει σχετικά ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς στο διεθνές περιβάλλον. Συμπερασματικά, η κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντά στο εγχώριο περιβάλλον της για να μπορέσει να εδραιώσει τη θέση της διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.