Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα και έρευνα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διεθνής επιχειρηματικότητα και διοίκηση: σύγκριση με την εγχώρια επιχειρηματικότητα και έρευνα

Παλαιοπούλου, Αμαλία
Τακτσίδου, Αθηνά

Σήμερα, οι τεράστιες αλλαγές που παρατηρούμε να συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία, έχουν καταστήσει την επιχειρηματικότητα ως τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης. Έτσι, η εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αναλύσει τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, να εξετάσει την ελληνική επιχειρηματικότητα και να γίνει σύγκριση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή για το θέμα που θα αναλυθεί στη συνέχεια, ενώ στη δεύτερη ενότητα μελετάται ευρέως ο όρος της επιχειρηματικότητας και αναλυτικά τα εμπόδια που συναντά κανείς, τα οφέλη που αποκομίζονται και ειδικότερα η σημασία της. Στο τρίτο κεφάλαιο, απεικονίζονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς αυτές δίνουν ώθηση στην διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη. Από την συγκεκριμένη ενότητα προκύπτει ότι η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικότητας. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και όπως προκύπτει από την έρευνα η Ελλάδα καταλαμβάνει μια πολύ καλή θέση διεθνώς, χαρακτηρίζεται όμως, όπως αποδεικνύεται από έλλειψη καινοτομίας. Από τη μελέτη προκύπτει η στενή σχέση της επιχειρηματικότητας με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται λόγος και για την εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τέλος, η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει σχετικά ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς στο διεθνές περιβάλλον. Συμπερασματικά, η κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντά στο εγχώριο περιβάλλον της για να μπορέσει να εδραιώσει τη θέση της διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)