Η αγορά του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο = Worldwide coffee market

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η αγορά του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο = Worldwide coffee market

Αθηναίος, Ανδρέας
Τζάλλας, Ηλίας

Η εργασία περιλαμβάνει μια διεξοδική περιγραφή της αγοράς του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο καφές αποτελεί τα τελευταία 200 χρόνια ένα εμπόρευμα παγκόσμιας εμβέλειας αφού παράγεται και καταναλώνεται από εκατομμύρια ανθρώπους. Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια σφαιρική ανάλυση για την αγορά του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, παραθέτονται ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά και βιολογικά στοιχεία. Επιπροσθέτως γίνεται εκτενής αναφορά στα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία στην πάροδο των ετών καθώς και στους παράγοντες (τεχνολογία παραγωγής, εμπορευματική αλυσίδα, διεθνείς συμφωνίες, προσφορά και ζήτηση) οι οποίοι διαμόρφωσαν την σύγχρονη αγορά του καφέ όπως υφίσταται σήμερα. Τέλος γίνεται μια μικρή αναφορά στην εγχώρια ελληνική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Καφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.