Ο ρόλος και η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο ρόλος και η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες

Γκλιάτη, Μαρία-Αγγελική

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό σύγγραμμα θα δούμε πως η Δημοτική Αστυνομία πήρε την τωρινή της υπόσταση και πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Θα κατανοήσουμε καλύτερα τον ρόλο της μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και πως λειτουργεί στις μέρες μας στην χώρα της Ελλάδας καθώς και σε χώρες του εξωτερικού. Αντιμετωπίζοντας κάποιες δυσκολίες στην έρευνά μας πάνω, καταφέραμε να συνοψίσουμε σε βάθος την μορφή της και την διαδικασία που διεξάγονται μέσω αυτής διάφορες λειτουργίες. Παραθέτοντας ερωτηματολόγια σε δημότες-δημοτικούς αστυνόμους-υποψήφιους δημοτικούς αστυνόμους, τους ζητήσαμε να μας απαντήσουν πάνω σε ερωτήσεις καθορίζοντας έτσι τα αποτελέσματα των απόψεων τους που στηρίζουν σε κάθε ξεχωριστό θέμα όσον αφορά τον θεσμό, τον κοινωνικό ρόλο, την λειτουργία και τον τρόπο επιλογής ατόμων που καλούνται να επανδρώσουν τις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες. Το κάθε κεφάλαιο είναι ξεχωριστό και μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κάθε αναγνώστη αφού δίνουμε την ευκαιρία να γνωρίσει έναν θεσμό που μπορεί να πάρει διαφορετική διάσταση από αυτή που έχει, αγγίζοντας έτσι τα δεδομένα του εξωτερικού. Έχοντας απώτερο σκοπό να θίξει τα αδύναμα σημεία του αλλά θέτοντας ως στόχο την βελτίωσή τους. Αυτή η προσπάθεια της έρευνας ελπίζουμε να δώσει κίνητρα και σε άλλους μελετητές να συνεχίσουν έχοντας ως δεδομένο το συγκεκριμένο σύγγραμμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστυνομία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.