Η ικανοποίηση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν: μελέτη περίπτωσης: υπάλληλοι τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η ικανοποίηση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν: μελέτη περίπτωσης: υπάλληλοι τραπεζών

Ντακούλη, Ελένη
Σπάχο, Αλεξάνδρα

Η εργασία εξετάζει τον παράγοντα της υποκίνησης που αποτελεί τη διαδικασία της παρότρυνσης ενός ατόμου ή ομάδας να προβεί σε ενέργειες για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου, καθώς η κινητοποίηση των εργαζομένων είναι ένα θέμα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους managers αλλά και τους θεωρητικούς του χώρου της διοίκησης. Για το λόγο αυτό παραθέτονται βασικοί πυλώνες της Διοίκησης Ανθρωπίνων και Εργασιακών Σχέσεων, οι κλασσικές προσεγγίσεις της διοίκησης όπως, τις θεωρίες του Maslow, Herzberg, Mc Clelland, Vroom, κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.