Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παιδί και διαφήμιση

Κώτσικα, Βασιλική

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη σχέση ανάμεσα στη διαφήμιση και το παιδί, τις επιδράσεις που ασκούνται πάνω στο παιδί από τις διαφημίσεις, τις αιτίες που οδηγούν τις εταιρίες και τους διαφημιστές να στρέφονται περισσότερο προς το παιδί και τέλος η παρουσίαση των ερευνών και των συμπερασμάτων από τις έρευνες που εκπονήθηκαν πάνω σ’ αυτό το θέμα. Στο θεωρητικό επίπεδο γίνεται αναφορά στην ιστορία και την εξέλιξη της διαφήμισης από την αρχαιότητα, που έχουμε την εμφάνισή της , ως τις μέρες μας και στους παράγοντες που επέδρασαν στην παρουσία και την εξέλιξή της στους αιώνες. Κυρίως όμως γίνεται λεπτομερής αναφορά στη σχέση του παιδιού με τη διαφήμιση που είναι και το θέμα της εργασίας και τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη αυτής της σχέσης. Καθώς και στο ρόλο της πολιτείας, μέσω της νομοθεσίας. Ακόμη στο θεωρητικό επίπεδο γίνεται αναφορά στα τρία μοντέλα ανάλυσης της σχέσης Παιδιού και Διαφήμισης. Σε πρακτικό επίπεδο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των ερευνών που εκπονήθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό πάνω στο σχετικό θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.