Λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

Ταμουτζίδου, Χριστίνα

Στην εργασία αναλύω την λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και προσπαθώ να επισημάνω πόσο αναγκαίος είναι ο κρατικός παρεμβατισμός. Σκοπός του κράτους είναι η επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής ευημερίας με κάθε τρόπο. Η έννοια της αγοράς έχει μια ευρύτερη σημασία θεωρητικού χώρου όπου πραγματοποιούνται οι εμπορικές συναλλαγές. Η μορφή τις αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση καθορίζεται με κριτήριο τις σχέσεις ανταγωνισμού που αναπτύσσονται μεταξύ των οικονομικών μονάδων, τον βαθμό διαφοροποίησης του προϊόντος που παράγεται και τις συνθήκες εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων στην αγορά του αγαθού. Με τους συνασπισμούς επιχειρήσεων επιτυγχάνεται η εξαφάνιση του μεταξύ τους ανταγωνισμού και ακόμη επιτυγχάνεται περισσότερο ορθολογική οργάνωση της παραγωγής και αποτελεσματική διοίκηση. Το οικονομικό κύκλωμα συνιστάται από την μια πλευρά στην ελευθερία επιλογής μιας οικονομικής δραστηριότητας (δηλαδή αν μπορώ να ασκήσω ορισμένη οικονομική δραστηριότητα) και από την άλλη πλευρά στην ελευθερία άσκησης της (δηλαδή στο πώς θα την ασκήσω). Στο κείμενο αναλύω τους βασικούς τομείς του οικονομικού κυκλώματος, τη ζήτηση και τη προσφορά με τους τύπους, τις εξισώσεις, τις συναρτήσεις και τα γραφήματα. Τιμές είναι το σήμα έκφρασης των επιθυμιών των καταναλωτών και των δυνατοτήτων των παραγωγών και το μέσο εξισορρόπησης ζήτησης και προσφοράς. Προσπαθώ στην εργασία να προσδιορίσω την τιμή στην αγορά με την ελευθερία κινήσεων, την μικρο και μάκρο οικονομία. Τέλος αναφέρω τον κρατικό παρεμβατισμό και την αναγκαιότητα του. Η συνταγματική προστασία του συστήματος του ελεύθερου ανταγωνισμού (θεσμική εγγύηση), επιβάλει στη νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία να λαμβάνουν και θετικά μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρατικός παρεμβατισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.