Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής των επιχειρήσεων

Χρυσικοπούλου, Αικατερίνη

Στην εργασία αυτή θα δούμε τον ορισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Συστημικής Θεωρίας. Επίσης γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τα πρώτα συστήματα μηχανογράφησης μέχρι και τα σημερινά. Ακόμη θα δούμε την έννοια της Επικοινωνιακής Πολιτικής των επιχειρήσεων και με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί αυτών. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την κατηγοριοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων σε σχέση με τη χρήση των παραγόμενων πληροφοριών, σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε σχέση με το εύρος χρήσης τους σε κάθε οργανισμό ή επιχείρηση και θα αναφέρουμε εφαρμογές κατάλληλων τεχνικών διοίκησης και διαχείρισης έργων για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων. Ακόμη, θα κάνουμε αναφορά σε πιθανά προβλήματα, αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισής τους και θα αναφερθούμε στα επιχειρηματικά οφέλη από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων, στις μεταβολές της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και στην έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος θα αναλύσουμε το ρόλο και τις επιδράσεις αυτών στην βελτίωση της Επικοινωνιακής Πολιτικής των επιχειρήσεων, όπου δημιουργούν νέες ευκαιρίες και τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.