Η επίδραση της συναισθηματικής στήριξης στο εργασιακό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επίδραση της συναισθηματικής στήριξης στο εργασιακό περιβάλλον

Γεροδήμου, Αικατερίνη

Η πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την διερεύνηση της επίδρασης της συναισθηματικής στήριξης στο εργασιακό περιβάλλον. Επιχειρείται η παρουσίαση κάποιων βασικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται ο όρος επικοινωνία, οι διαστάσεις της, η σημασία της και γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικό στοιχείο αποτελεί για την επιχείρηση. Αναφέρεται ο όρος της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, η σημασία του, οι βασικές λειτουργίες του τμήματος αυτού και ποιοι είναι οι στόχοι του. Αναλύεται η έννοια της εκπαίδευσης των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον, η σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οφέλη των εργαζομένων μέσα από την εκπαίδευση και πως οι επιχειρήσεις μέσα από αυτή την διαδικασία μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτες και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρουσιάζεται η έννοια της διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και πόσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος. Εξετάζεται η παρακίνηση των εργαζομένων, οι ανάγκες του ανθρώπου μέσα στην εργασία, και πως η αμοιβή αποτελεί κίνητρο και επηρεάζει την αποδοτικότητα. Παρουσιάζεται η εργασιακή ικανοποίηση και η σημασία της. Η παρούσα μελέτη θα βασιστεί στην ανάλυση ερωτηματολογίου που μοιράσθηκε σε τοπικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.