Η σύγχρονη πυρηνική απειλή και οι συνέπειές της = The modern nuclear threat and its consequences

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η σύγχρονη πυρηνική απειλή και οι συνέπειές της = The modern nuclear threat and its consequences

Καραγιάννης, Χαράλαμπος

Η πυρηνική ενέργεια εξελίχθηκε με την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών αντιδραστήρων την δεκαετία του πενήντα, όπου και εμφανίστηκαν και οι πρώτοι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Οι αρχικοί στόχοι και σκοποί της πυρηνικής ενέργειας ήταν αισιόδοξοι και οικονομικά ωφέλιμοι. Η λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα είναι ασφαλής αλλά απαιτεί λεπτούς προσεκτικούς χειρισμούς γιατί σε περίπτωση λάθους δημιουργείται μία μη αναστρέψιμη κατάσταση. Στην χώρα μας το 1971 έγινε η πρώτη προσέγγιση για δημιουργία πυρηνικού αντιδραστήρα χωρίς αποτέλεσμα όπως και οι μετέπειτα προσπάθειες. Μέσα σε πέντε δεκαετίες η δημιουργική εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας σε όλο τον πλανήτη κατέγραψε 438 μονάδες αντιδραστήρων. Γρήγορα τα κράτη που την παρήγαγαν έγιναν εξαρτώμενα από την ενέργεια αυτή αφού η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν τεράστια και σε πολλά κράτη μονομερής. Τα πυρηνικά ατυχήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν αφού οι παράγοντες παραγωγής ήταν ανεξέλεγκτοι και ανεπαρκής. Η εργασία τελειώνει με την απόσπαση της κοινής γνώμης η οποία μάλιστα είχε και απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρηνική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.