Κατασκευή τροφοδοτικού με μονοφασικό αυτομετασχηματιστή VARIAC 0-280 V, 7A με πλήρη προστασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κατασκευή τροφοδοτικού με μονοφασικό αυτομετασχηματιστή VARIAC 0-280 V, 7A με πλήρη προστασία

Δέτσης, Σταμάτιος

Σε μερικές εφαρμογές είναι απαραίτητη κάποια μικρή αλλαγή στο επίπεδο της τάσης ενός κυκλώματος. Για παράδειγμα, έστω ότι η τάση ενός δικτύου θα πρέπει να αυξηθεί από τα 100 στα 120V ή από τα 13,2 στα 13,8KV. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν πρέπει να αποκατασταθούν οι πτώσεις τάσης μιας μεγάλης σε μήκος γραμμής μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν φοβερά δαπανηρή η κατασκευή ενός μετασχηματιστή με δυο ξεχωριστά και σχεδόν όμοια τυλίγμτα. Στη θέση αυτού του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται μια παραπλήσια συσκευή που ονομάζεται αυτομετασχηματιστής (autotransformer). Στο παρακάτω σχήμα 1, φαίνεται το κύκλωμα ενός αυτομετασχηματιστή. Στο (α), το κύκλωμα αυτό σχεδιάζεται με τον γνωστό τρόπο, ενώ στο (β), το πρώτο τύλιγμα του μετασχηματιστή προστίθεται σε σειρά με το δεύτερο. Η σχέση των τάσεων στα άκρα των δύο τυλιγμάτων δίνεται από τον λόγο μετασχηματισμού. Εδώ, όμως, η τάση στην έξοδο του μετασχηματιστή είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στο πρώτο και στο δεύτερο τύλιγμά του. Το πρώτο τύλιγμα του μετασχηματιστή ονομάζεται εδώ κοινό (common) τύλιγμα, επειδή ακριβώς η τάση του εμφανίζεατι τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του αυτομετασχηματιστή. Το δεύτερο τύλιγμα του μετασχηματιστή ονομάζεται τύλιγμα σειράς (series), επειδή συνδέεται σε σειρά με το κοινό τύλιγμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.