Νεανική επιχειρηματικότητα σε αγροτικές περιοχές

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Νεανική επιχειρηματικότητα σε αγροτικές περιοχές

Πουλή, Ελένη

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της νεανικής επιχειρηματικότητας, και πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν που αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Πρώτιστα αναλύεται η επιχειρηματικότητα, οι έννοιες και οι ορισμοί της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και τα είδη της. Έπειτα η εργασία επικεντρώνεται σε ένα άλλου είδους επιχειρηματικότητας, που αφορά την ύπαιθρο, δηλαδή την αγροτική επιχειρηματικότητα. Επίσης αναλύεται το επιχειρηματικό και καινοτόμο περιβάλλον της υπαίθρου, ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο, όπως και κάποιες μελλοντικές προβλέψεις γι αυτήν. Αναλύεται η νεανική επιχειρηματικότητα γενικώς, τα εμπόδια της και τέλος μία παρουσίαση των προγραμμάτων της νεανικής επιχειρηματικότητας. Ακολουθεί μία καταγραφή της οικονομίας της Ιεράπετρας γενικότερα, όσον αφορά τα δημογραφικά της χαρακτηριστικά, την πληθυσμιακής της έκταση και τα καλλιεργούμενα είδη της. Έπειτα γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη της νεανικής επιχειρηματικότητας γενικότερα στην Κρήτη. Ακολούθως βρίσκονται τα ευρήματα της έρευνας και τέλος τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)