Συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο = Comparative Analysis of two Companies listed on the Stock Market»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο = Comparative Analysis of two Companies listed on the Stock Market»

Ραϊτσίνης, Βιργίλιος

Η εργασία έχει ως θέμα τη συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο. Αντί προλόγου, γίνεται λόγος για το χρηματιστήριο, την έννοιά του, το σκοπό του και τα διάφορα είδη του. Έπειτα, τίθενται οι βάσεις για την ανάλυση των δύο εταιρειών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησης χρηματιστηριακών τίτλων, όπως η μετοχή. Αφού αναλυθούν οι πιο σημαντικές μέθοδοι, γίνεται μια γενική περιγραφή της ελληνικής οικονομίας και παρατίθενται ορισμένοι πίνακες όπου καταγράφονται σημαντικοί οικονομικοί δείκτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εταιρείες MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. Αναλύονται διεξοδικά στόχοι και στρατηγικές ώστε να «προχωρήσει» ομαλά η περαιτέρω μελέτη τους μέσω των αριθμοδεικτών τους. Μέσα από γραφήματα και πίνακες καθίστανται ορατές οι διαφορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.