Συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο = Comparative Analysis of two Companies listed on the Stock Market»

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο = Comparative Analysis of two Companies listed on the Stock Market»

Ραϊτσίνης, Βιργίλιος

Η εργασία έχει ως θέμα τη συγκριτική ανάλυση δύο εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο. Αντί προλόγου, γίνεται λόγος για το χρηματιστήριο, την έννοιά του, το σκοπό του και τα διάφορα είδη του. Έπειτα, τίθενται οι βάσεις για την ανάλυση των δύο εταιρειών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησης χρηματιστηριακών τίτλων, όπως η μετοχή. Αφού αναλυθούν οι πιο σημαντικές μέθοδοι, γίνεται μια γενική περιγραφή της ελληνικής οικονομίας και παρατίθενται ορισμένοι πίνακες όπου καταγράφονται σημαντικοί οικονομικοί δείκτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εταιρείες MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. Αναλύονται διεξοδικά στόχοι και στρατηγικές ώστε να «προχωρήσει» ομαλά η περαιτέρω μελέτη τους μέσω των αριθμοδεικτών τους. Μέσα από γραφήματα και πίνακες καθίστανται ορατές οι διαφορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)