Παγκόσμια οικονομική κρίση και ελληνικός τουρισμός = Global Economic Crisis and Greek Tourism

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παγκόσμια οικονομική κρίση και ελληνικός τουρισμός = Global Economic Crisis and Greek Tourism

Μήρτσιος, Βασίλειος

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Παρ’ όλες τις ευνοϊκές προβλέψεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με την παγκόσμια κρίση του 2008, η οποία έχει επηρεάσει την τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σε αυτήν την εργασία θα αναφερθούμε γενικά στον τουρισμό σαν παγκόσμια έννοια. Αρχικά θα αναλύσουμε τις κατηγορίες και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και θα παρουσιάσουμε τις αρνητικές και θετικές επιπτώσεις που προκαλεί σε διαφορετικούς τομείς κάθε χώρας, όπως στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Απώτερος στόχος της παρακάτω εργασίας είναι να προσδιοριστεί και να ερευνηθεί η τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας τα τελευταία δέκα έτη. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα, την θέση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά, τα είδη τουρισμού που προσφέρει. Θα αναφερθούμε στο ελληνικό τουριστικό προϊόν και στις κύριες απειλές του και τέλος θα δείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός. Έπειτα θα αναλύσουμε τη διεθνή οικονομική κρίση, θα αναφερθούμε από πού και πότε ξεκίνησε, θα μιλήσουμε για την οικονομία των Η.Π.Α, τις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση στην Ελλάδα, στην οικονομία και στον τουρισμό τους. Μετά θα αναφερθούμε στις προβλέψεις τουριστικής δραστηριότητας που πραγματοποιούνται κατά καιρούς από εμπειρογνώμονες και πώς βλέπουνε την μελλοντική πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα. Και τέλος, θα προτείνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα από την παρούσα εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.