Η συμβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος στην μετατροπή των εφήβων σε ενεργούς καταναλωτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος στην μετατροπή των εφήβων σε ενεργούς καταναλωτές

Μεταξά, Γεωργία

Οι υπερκαταναλωτικές κοινωνίες που δημιούργησε ο άνθρωπος, με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες του, οδηγούν πλέον σε αδιέξοδο. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η έλλειψη ευαισθησίας, συμβάλλουν στην επιδείνωση των παγκόσμιων οικολογικών προβλημάτων. Το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης, σηματοδοτεί μια σειρά δυσμενών επιπτώσεων και δυσεπίλυτων προβλημάτων, όπως είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, αδιαφορώντας για τα προβλήματα της ρύπανσης και της εξάντλησης των ενεργειακών πηγών. Σκοπός της μελέτης, είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά των εφήβων, έτσι ώστε να σχηματιστεί το προφίλ του έφηβου καταναλωτή. Προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και αναλύονται οι πιο σημαντικοί, οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι είναι οι ατομικοί παράγοντες, οι ψυχολογικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί, οι οικονομικοί, οι επικοινωνιακοί και οι δημογραφικοί παράγοντες

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.