Η χρήση του internet και των τεχνολογιών πληροφορικής από τους αγρότες στον Νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρήση του internet και των τεχνολογιών πληροφορικής από τους αγρότες στον Νομό Κοζάνης

Γρηγορούλη, Αντωνία-Μαρία
Καραμήτσου, Ροδιά

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του Διαδικτύου, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στον αγροτικό τομέα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ποικίλες (υπηρεσίες πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ.) και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την υιοθέτηση και χρήση αυτών είναι πολλαπλά, όπως επαγγελματική εξέλιξη, βελτίωση καλλιέργειας, αύξηση κέρδους, εύρεση νέων πελατών, διευκόλυνση συναλλαγών, παράκαμψη μεσαζόντων κ.ά. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου από τους αγρότες του Νομού Κοζάνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως κυρίως οι νεαρής ηλικίας και υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου αγρότες, είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου και πως ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς, χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της εργασίας τους. Ωστόσο, είναι σημαντική η επιπλέον επιμόρφωση, ώστε να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ζωή
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.