Τουριστική διαχείριση παράκτιων περιοχών για τουριστική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τουριστική διαχείριση παράκτιων περιοχών για τουριστική ανάπτυξη

Μανουσάκης, Αλέξανδρος
Μπαντούνος, Σπυρίδων

Η εργασία επιχειρεί μια προσέγγιση σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων περιοχών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη του. Είναι γεγονός ότι ο παράκτιος χώρος εν γένει αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τουριστών αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από εύθραυστα οικοσυστήματα τα οποία λόγω των έντονων ανθρωπογενών πιέσεων αντιμετωπίζουν ρίσκο υποβάθμισης. Η υποβάθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου χώρου. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς η σχετική νομοθεσία προστασίας των παράκτιων περιοχών διαχωρίζει τον παράκτιο χώρο σε διάφορες ζώνες καταλληλότητας δραστηριοτήτων. Μέσω αυτής της ζωνοποίησης επιχειρείται η χωροθέτηση δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων αναλόγως του βαθμού καταλληλότητας σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα. Ωστόσο, η προστασία του παράκτιου χώρου δεν είναι μόνο υπόθεση χωροθέτησης κατάλληλων δραστηριοτήτων αλλά και πολιτικών πρωτοβουλιών προστασίας καθώς και γενικότερης ευαισθητοποίησης του κοινού και των χρηστών του.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.