Κοινωνικοί συνεταιρισμοί

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Κοινωνικοί συνεταιρισμοί

Μπακέας, Παναγιώτης

Η εργασία αναλύει τις βασικές λειτουργίες της έρευνας αγοράς και του μάρκετινγκ και πως μπορούν να αξιοποιηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών συνεταιρισμών. Δίνεται ο ορισμός και η ανάλυση της έρευνας αγοράς, το σχέδιο μάρκετινγκ και οι στρατηγικές ανταγωνισμού σε μια δυναμική αγορά. Εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας των κοινωνικών συνεταιρισμών και το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται. Επίσης αναπτύσσεται ένα παράδειγμα κοινωνικού συνεταιρισμού στον τομέα της υγείας και ένα παράδειγμα συνεταιρισμού στον τομέα της γεωργίας. Συμπεραίνουμε ότι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί χρησιμοποιούν τις αρχές του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς περισσότερο εμπειρικά και λιγότερο συστηματοποιημένα. Μια συστηματικότερη εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ θα βοηθούσε τους συνεταιρισμούς να προσαρμοστούν ταχύτερα σε μια μεταβαλλόμενη αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.