Μελέτη και κατασκευή μηχανής ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα τύπου savonius με στάτη αποτελούμενο από πηνία και δρομέα από μαγνήτες νεοδυμίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και κατασκευή μηχανής ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα τύπου savonius με στάτη αποτελούμενο από πηνία και δρομέα από μαγνήτες νεοδυμίου

Ορτουλίδης, Ανέστης

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή της μηχανής ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα τύπου savonius η ανάλυση της οποίας γίνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στις ανεμογεννήτριες. Παρουσιάζονται τα είδη ανεμογεννητριών και γίνεται μία σύγκριση ανάμεσα στα δύο είδη τα οποία είναι: καθέτου και οριζόντιου άξονα. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλους τους υπολογισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των παραμέτρων του στάτη και του ρότορα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν, η προετοιμασία αυτών καθώς και η διαδικασία κατασκευής της γεννήτριας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.