Νομικές απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σε χυμό πορτοκάλι και εργαστηριακοί έλεγχοι σε BRIX, PΗ και οξύτητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Νομικές απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σε χυμό πορτοκάλι και εργαστηριακοί έλεγχοι σε BRIX, PΗ και οξύτητα

Βαρελά, Χριστίνα

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη θα μελετηθούν οι νομικές απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τον σωστό ποιοτικό έλεγχο πάνω σε χυμούς και συγκεκριμένα πάνω στο χυμό πορτοκαλιού, καθώς επίσης και τους εργαστηριακούς ελέγχους σε Β rix, οξύτητα και ph. Ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης καθορίζει τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα και ποτά που διατίθενται στην κατανάλωση. Οι διατάξεις του αποτελούν τον κορμό της Νομοθεσίας Τροφίμων της χώρας μας και είναι εναρμονισμένες με όλες τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η σύνταξη του Κώδικα Τροφίμων αποτελεί καρπό της συλλογικής εργασίας των χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Μέσα από τα πειράματα που έχουμε κάνει στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και μέσα από την Αναπαραγωγιμότητα, την Επαναληψιμότητα και την Αβεβαιότητα των μεθόδων καταγράφουμε τα αποτελέσματα του κάθε πειράματος, τα συγκρίνουμε με τα οριακά που πρέπει να υπάρχουν, και έτσι συμπεραίνουμε αν το δείγμα του χυμού πορτοκαλιού που αναλύουμε είναι κατάλληλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Φρούτα - Ωρίμανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.