Μέτρηση ποιότητας ισχύος και ανάλυση αρμονικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μέτρηση ποιότητας ισχύος και ανάλυση αρμονικών

Τσίγγανας, Δημήτριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται ο όρος της ποιότητας ισχύος και τα φαινόμενα όπως οι βυθίσεις τάσεων, οι διακοπές και οι υπερτάσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μελέτη του φαινομένου των αρμονικών, πως αυτές δημιουργούνται, τα προβλήματα που προκαλούν, στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα όρια των αρμονικών επιπέδων τάσης και ρεύματος καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τέλος θα γίνει η παρουσίαση μετρήσεων των δυο πινάκων του ΤΕΙ, οι οποίοι είναι ο πίνακας ιδιοκαταναλώσεων του κτιρίου διοίκησης και ο πίνακας ιδιοκαταναλώσεων της εστίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Κατανάλωση καυσίμων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.