Κατασκευή φωτοβολταϊκού Panel από πολυκρυσταλλικές κυψέλες και σύγκριση της απόδοσης με αντίστοιχα Panel της αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατασκευή φωτοβολταϊκού Panel από πολυκρυσταλλικές κυψέλες και σύγκριση της απόδοσης με αντίστοιχα Panel της αγοράς

Μωραϊτης, Ιωάννης
Χαλατσίδης, Ευθύμιος

Κατά τη διάρκεια της παρούσας πτυχιακής θα κατασκευαστούν δύο φωτοβολταϊκά Panels χρησιμοποιώντας πολυκρυσταλλικές κυψέλες. Θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη γνώση του εργαστηρίου σε αντίστοιχες κατασκευές για τη βελτίωση της υλοποίησης και θα γίνει σύγκριση της απόδοσης με Panel της αγοράς. Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες μετρήσεις σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα ολοκληρωθεί με τη υλοποίηση σύγκρισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.