Διαχείριση και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ)- Management and exploitation of Electrical and Electronic Waste(WEEE)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ)- Management and exploitation of Electrical and Electronic Waste(WEEE)

Μάγκος, Ευάγγελος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αφορά τη συμπεριφορά των ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελούν την ταχύτατα αυξανόμενη ροή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Τα ΑΗΗΕ εκτός από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν, αποτελούν και πηγή ανάκτησης πολύτιμων υλικών και είναι επίσης σημείο απασχόλησης για ορισμένους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την παραγωγή των ΑΗΗΕ και την κατάσταση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η συμπεριφορά και οι τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις προς αυτή την πορεία, δηλαδή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο καθώς και προσπάθειες προώθησης των πρακτικών εναλλακτικής διαχείρισης αυτού του είδους των αποβλήτων και επιπλέον έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τα επίπεδα συλλογής των ΑΗΗΕ , τα οποία έχουν τεθεί από την Ε.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.