Μέθοδοι ελέγχου της ευστάθειας μικροδικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πραγματικό χρόνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)
Μέθοδοι ελέγχου της ευστάθειας μικροδικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πραγματικό χρόνο

Τοπτσής, Ιωάννης

Ο έλεγχος της ευστάθειας (σταθερή τάση και συχνότητα), βάσει μετρήσεων που διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο, είναι απαραίτητος για τη λειτουργία ενός μικροδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι φοιτητές θα πρέπει να ερευνήσουν στη διεθνή βιβλιογραφία για τις μεθόδους-αλγορίθμους με τις οποίες διατηρείται σταθερή η τάση και η συχνότητα σε μικροδίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις μεθοδολογίες ελέγχου και ρύθμισης της τάσης και της συχνότητας του έξυπνου δικτύου και της βασικής του μονάδας, του έξυπνου μικροδικτύου. Από την έρευνα προέκυψε ένα βασικό συμπέρασμα: Στο συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο η συχνότητα του ρεύματος εξαρτάται άμεσα από την ενεργή ισχύ των μεγάλων, κεντρικών, στρεφόμενων μηχανών – γεννητριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και η τάση από την άεργη ισχύ που παράγεται από αυτές και από τις γραμμές μεταφοράς. Υπάρχει δηλαδή σχέση P/f και Q/V. Τρεις βασικές αλλαγές που θα συμβούν ή έχουν εν μέρει ήδη συντελεστεί θα αλλάξουν τις παραπάνω συσχετίσεις: α) Η αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παρουσία στρεφόμενων μηχανών με αδράνεια, καθώς οι περισσότερες από αυτές συνδέονται με το δίκτυο με ηλεκτρονικά ισχύος,

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.