Σύστημα οδήγησης κινητήρων μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος ελεγχόμενο με τον μικροελεκτή atmeg 48

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύστημα οδήγησης κινητήρων μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος ελεγχόμενο με τον μικροελεκτή atmeg 48

Κουκουβίνος, Χρήστος

Για να καλυφθούν δυο τουλάχιστον ανάγκες. Η ανάγκη για ενέργεια και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα που προμηθευόμαστε από τα εργοστάσια της ΔΕΗ και παράγετε από ορυκτά καύσιμα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό του διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ως γνωστόν το σημαντικότερο αέριο του “φαινόμενου του θερμοκηπίου” που συμβάλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η μόνη λύση για την αποφυγή των επικίνδυνων αυτών κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επίσης με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας αποφεύγετε και η παραγωγή ακόμα περισσότερων επικίνδυνων ρύπων οι οποίοι αυτοί ρύποι επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία .

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.