Διείσδυση αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα: παρούσα κατάσταση και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διείσδυση αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα: παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Κομνηνός, Μάριος
Μαδίκας, Αντώνιος

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα των Αιολικών πάρκων στον κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος στη χώρα μας. Αναλύεται ο κλάδος της παρούσας κατάστασης των εγκατεστημένων ΑΠΕ και Αιολικών Πάρκων στον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατεύθυνση που χάραξαν πριν το 2010 και πως διαμορφώνονται οι συνθήκες σήμερα και εν τέλη αυτά που προβλέπονται ώστε να αναπτυχθούν μέχρι και το 2020. Θα διαπιστώσουμε τον έως τώρα προσανατολισμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχει η Ελλάδα μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ειδικότερα των Αιολικών Πάρκων για την μελλοντική συμμετοχή στην καθαρή ενέργεια στο σύνολο της καταναλώσιμης ενέργειας. Θα παρουσιαστεί το ισχύων Νομοθετικό πλαίσιο για την κατασκευή των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Τέλος, θα αναφερθούμε στη σχέση τις τοπικής κοινωνίας με τις ΑΠΕ και το τοπικό Αιολικό Πάρκο. Το οποίο έχει δρομολογηθεί για την κατασκευή του στο όρος Βούρινο της Κοζάνης, παραθέτοντας κάποια στοιχεία που δείχνουν το πως αντιλαμβάνονται την κατασκευή του στην ευρύτερη περιοχή, τα οφέλη που θα έχουν, τη συμμετοχή τους σε αυτό και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από μία τέτοια κατασκευή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.