Δαπάνες στο τομέα της υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δαπάνες στο τομέα της υγείας

Βακουφτσή, Φωτεινή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των Δαπανών για την υγεία, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, του πληθυσμού άνω των 65 ετών της χώρας και του προσδόκιμου ορίου ζωής. Πραγματοποιώντας διάφορους ελέγχους, εξετάζουμε τη γραμμική σχέση των υπό μελέτη μεταβλητών, την προβλεπτική ικανότητα και την αιτιότητα μεταξύ τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι αυτό που επηρεάζει πολύ περισσότερο τις Δαπάνες για την Υγεία απ’ ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές και σε μια περίοδο κρίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη διότι η Υγειονομική Περίθαλψη αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Δαπάνες, Δημόσιες
Οικονομικά της υγείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.