Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογές σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογές σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

Παπαδόπουλος, Θεοχάρης

Η αύξηση του παγκόσμιου βιοτικού επιπέδου και κατά συνέπεια η αυξημένη απαίτηση για ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την διερεύνηση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται μία προς μία οι ανανεώσιμης πηγές ενέργειας και η μετατροπή τους σε ηλεκτρική καθώς και η αποθήκευση αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε πηγή αναλύεται ξεχωριστά και παρουσιάζονται οι τρόποι και μέθοδοι με τους οποίους παράγεται ενέργεια. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους και τις μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αξιοποίηση των μεθόδων αυτών για την αποθήκευση ενέργειας παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.