Η ειδίκευση των εργαζομένων ως μέσο ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ειδίκευση των εργαζομένων ως μέσο ανάπτυξης

Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης-Χρήστος

Είναι γεγονός, ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ασχολείται με τις πρακτικές και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιμέλεια των πτυχών οι οποίες, από το σύνολο των καθηκόντων της διοίκησης, αφορούν θέματα προσωπικού. Συγκεκριμένα, εδώ ανήκουν η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ιδιαίτερα έντονο της ειδίκευσης των εργαζομένων, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία της εστίασης επαγγελματικής συγκέντρωσης ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο τομέα της τεχνογνωσίας. Μία αύξηση στην εξειδίκευση της εργασίας μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να τους κάνει λιγότερο ευέλικτο, δεδομένου ότι τείνει να μειώσει την ικανότητά τους να εκτελούν τα άλλα είδη των εργασιών στο πλαίσιο της επιχείρησης που εμπίπτουν συγκεκριμένη ειδικότητα τους Παρόλα αυτά, η ειδίκευση των εργαζομένων δεν έχει μόνο θετικά αλλά και αρνητικά, τα οποία έγινε σημαντική προσπάθεια να εξηγηθούν μέσα από την παρούσα εργασία. Εντούτοις αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά βάση όσο καλύτερα ειδικευμένο είναι το προσωπικό μιας εταιρίας, τόσο περισσότερο συμβάλει στην ανάπτυξή της. Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την έμφαση του ρόλου της συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να αποκτούν συνεχώς νέες γνώσεις και να αυξάνουν τον βαθμό της ειδίκευσής τους με τα συνεπακόλουθα οφέλη για την εταιρία στην οποία εργάζονται τα άτομα αυτά

Thesis
NonPeerReviewed

Επαγγελματική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.