Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: η ποιότητα και η εξέλιξή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: η ποιότητα και η εξέλιξή τους

Βλαχοπούλου, Βασιλική

Ως Βιοτεχνολογία, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η επιστημονική διαδικασία και η σειρά τεχνικών όπου χρησιμοποιούνται ζώντες οργανισμοί ή ουσίες που προέρχονται από αυτούς, με κύριο και απώτερο στόχο: την παραγωγή ή την τροποποίηση προϊόντων, την βελτίωση φυτών και ζώων, την ανάπτυξη μικροοργανισμών για εξειδικευμένες χρήσεις Πρόκειται, δηλαδή, για μια νέα επιστημονική εκδήλωση, με τις τεχνικές και τις μεθόδους της οποίας σε στενή συνεργασία με πολλές σύγχρονες τεχνικές, όπως η πληροφορική, η Βιολογία, η Μηχανική, τα Μαθηματικά και η Χημεία, μπορεί να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον άνθρωπο. Η βιοτεχνολογία έχει τις ρίζες της στην αρχή του πολιτισμού μας, καθώς από τότε οι άνθρωποι, χωρίς να το γνωρίζουν, χρησιμοποιούσαν τους οργανισμούς για την παραγωγή τυριού, ποτών, ψωμιού κ.λ.π. Οι σύγχρονες κοινωνίες με αναπτυσσόμενες οικονομίες ευελπιστούν να λύσουν πολλά από τα προβλήματά τους με τη βιοτεχνολογία. Η εκμετάλλευση των ζωντανών οργανισμών δεν απαιτεί βαριά βιομηχανία και συγχρόνως το τελικό προϊόν αποφέρει μεγάλα κέρδη και ωφέλειες. Ο σύγχρονος άνθρωπος χρησιμοποιεί τη βιοτεχνολογία σε καθημερινή βάση, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τους προγόνους μας πολλά χρόνια πριν.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοτεχνολογία
Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.