Ηγεσία και αντιμετώπιση κρίσεων στις δημόσιες σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηγεσία και αντιμετώπιση κρίσεων στις δημόσιες σχέσεις

Μακρή, Αναστασία

Η ερευνητική εργασία πραγματεύεται την Ηγεσία και την αντιμετώπιση κρίσεων στις δημόσιες σχέσεις. Αρχικά δίνεται «ο ρόλος της ηγεσίας», παρατίθενται εισαγωγικές έννοιες, η ιστορική ανάδρομη του θέματος και τέλος οι θεωρίες της ηγεσίας (η εξέλιξη των θεωριών, εναλλακτικές θεωρίες, θεωρία «γνωρίσματος», χαρακτηριστική προσέγγιση προτύπου, συμπεριφορικές θεωρίες, κατάστασης έκτακτης ανάγκης και θεωρίες, λειτουργική θεωρία, ολοκληρωμένη ψυχολογική θεωρία, συναλλακτική και μετασχηματιστική θεωρία, θεωρία ανταλλαγής ηγέτη-μελών, συναισθήματα, θεωρία νέο-αναδυόμενη). Παρουσιάζεται η διαχείριση συγκρούσεων-κρίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας στοιχεία για την αποφυγή, την διαχείριση, τον ορισμό, τα είδη και τέλος τις αιτίες συγκρούσεων-κρίσεων. Δίνονται εισαγωγικές έννοιες, ο ορισμός των δημοσιών σχέσεων, τα εργαλεία και η εφαρμογή των δημοσιών σχέσεων στις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Τέλος παρουσιάζεται η αποστολή των δημόσιων σχέσεων στην αντιμετώπιση των κρίσεων-συγκρούσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.