Ηγεσία και επιχειρηματικότητα: μια βιβλιογραφική προσέγγιση = Leadership and entrepreneurship a literature approach

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηγεσία και επιχειρηματικότητα: μια βιβλιογραφική προσέγγιση = Leadership and entrepreneurship a literature approach

Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος

Η ηγεσία είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία για μια επιχείρηση. Ένα διοικητικό στέλεχος μπορεί να είναι και ηγέτης και manager ταυτόχρονα. Η ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να διευθύνει μια ομάδα ανθρώπων.Το management, δεν έχει αρχηγούς αλλά ομάδες που σκοπό έχουν την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Στο παρελθόν η επιχειρηματική επιτυχία καθορίζονταν κυρίως από το κεφάλαιο, τις πρώτες ύλες ή την παραγωγικότητα, σήμερα αυτή καθορίζεται σε αντίστοιχο βαθμό από τη γνώση και τις προσωπικές ικανότητες. Έτσι, βλέπουμε πολύ συχνά επιχειρήσεις με μεγάλα κεφάλαια να αποτυγχάνουν στις επενδύσεις τους, όταν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης της γνώσης, δεν λειτουργούν επαρκώς και το πρόσκαιρο κέρδος αντικαθιστά τον κινητήριο μοχλό της επιχειρηματικής δράσης. Επιχειρηματικότητα είναι η δραστηριότητα εισαγωγής νέων προϊόντων και τεχνολογικών νεωτερισμών και γενικώς η ανάληψη των κινδύνων, τους οποίους συνεπάγεται η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών. Για την επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας απαιτείται η ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με σωστή διαχείριση καθώς και η ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στις τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορους τομείς. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξέλιξη του ανθρώπου και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.