Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων

Κυριαφίνης, Ιωάννης

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει μια σύνοψη των σημαντικότερων μεθόδων αποτίμησης επιχειρηματικών μονάδων που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αποτίμηση , οι αντικειμενικοί σκοποί της τελευταίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των δημοφιλέστερων μοντέλων υπολογισμού της άξιας μια επιχείρησης και πρόβλεψη της μελλοντικής της κατάστασης. Επιπρόσθετα επιχειρείτε η συγκριτική ανάλυση των μοντέλων αυτών αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τούς, καθώς και των περιορισμών που εμφανίζουν ως προς τα πεδία εφαρμογής τούς. Ο βασικός κορμός της εργασίας ολοκληρώνετε με την παράθεση των συνηθέστερων λαθών που έχον καταγράφει κατά την αποτίμηση των εταιριών. Οι μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες παρουσιάζονται στην εργασία είναι οι α). Μέθοδοι που στηρίζονται σε λογιστικά δεδομένα, β). μέθοδοι που βασίζονται στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών (Discounted cash flow methods-DCF) γ). Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχειά της αγοράς: μέθοδοι των πολλαπλασιαστών (multiples) η των Αμήδων Εταιριών της Αγοράς (Comparable Firms).

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.