Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων

Κυριαφίνης, Ιωάννης

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει μια σύνοψη των σημαντικότερων μεθόδων αποτίμησης επιχειρηματικών μονάδων που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αποτίμηση , οι αντικειμενικοί σκοποί της τελευταίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των δημοφιλέστερων μοντέλων υπολογισμού της άξιας μια επιχείρησης και πρόβλεψη της μελλοντικής της κατάστασης. Επιπρόσθετα επιχειρείτε η συγκριτική ανάλυση των μοντέλων αυτών αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τούς, καθώς και των περιορισμών που εμφανίζουν ως προς τα πεδία εφαρμογής τούς. Ο βασικός κορμός της εργασίας ολοκληρώνετε με την παράθεση των συνηθέστερων λαθών που έχον καταγράφει κατά την αποτίμηση των εταιριών. Οι μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες παρουσιάζονται στην εργασία είναι οι α). Μέθοδοι που στηρίζονται σε λογιστικά δεδομένα, β). μέθοδοι που βασίζονται στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών (Discounted cash flow methods-DCF) γ). Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχειά της αγοράς: μέθοδοι των πολλαπλασιαστών (multiples) η των Αμήδων Εταιριών της Αγοράς (Comparable Firms).

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)