Τραπεζικό marketing: η εφαρμογή στην ελληνική καταναλωτική πίστη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τραπεζικό marketing: η εφαρμογή στην ελληνική καταναλωτική πίστη

Γεωργακοπούλου, Ελένη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει το Τραπεζικό marketing στη σωστή λειτουργία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στο χώρο της καταναλωτικής πίστης. Δίνεται ένας ορισμός του marketing και κάποιες βασικές έννοιες των αρχών και της γενικότερης φιλοσοφίας του με στόχο την εξοικείωση του αναγνώστη με το αντικείμενο. Κατόπιν γίνεται μία απαραίτητη ιστορική αναδρομή ώστε να φανεί η εξελικτική πορεία του marketing μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 50 χρόνων περίπου και μετά μία παρουσίαση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και άρα εφαρμόζονται οι αρχές του marketing. Πραγματοποιείται μια γνωριμία με τις εμπορικές τράπεζες, βασικό εργαλείο των οποίων είναι τα καταναλωτικά προϊόντα και έπειτα παρουσιάζονται οι πολύ ενδιαφέρουσες διαφορές του Τραπεζικού marketing από άλλες μορφές marketing υλικών προϊόντων. Στη συνέχεια, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των κινδύνων των καταναλωτικών προϊόντων για την αποφυγή των οποίων γίνεται χρήση εργαλείων του marketing. Στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι πολύ σημαντικοί λόγοι που οδήγησαν τις τράπεζες στην ελληνική τραπεζική αγορά να εφαρμόσουν το marketing.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.