Το κόστος της διαφήμισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Το κόστος της διαφήμισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Τσαουσίδου-Καρολίδου, Κατερίνα

Με την εμφάνιση του διαδικτύου καθώς και οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας αναμφισβήτητα επηρεάζεται. Η επίδραση αυτή πηγάζει κυρίως από την τεχνολογία του νέου μέσου. Η ζωή μας με την παρουσία του διαδικτύου έχει απλουστευτεί όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ενημέρωση. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται πιο έντονα τα τελευταία χρόνια είναι οι διαφημίσεις μέσω του διαδικτύου. Ολοένα και περισσότεροι στρέφονται στο τομέα της διαφήμισης μέσω του διαδικτύου. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κοστολόγηση των διαφημίσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν και ουσιαστικά το κόστος τον διαφημίσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα μεταβλητό ποσό παραθέτονται αναλυτικά οι παράγοντες που το επηρεάζουν και το καθορίζουν καθώς επίσης και ενδεικτικά παραδείγματα κοστολόγησης των διαφημίσεων αυτών

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.