Ιστορική σεισμικότητα της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ιστορική σεισμικότητα της Κρήτης

Κοζυράκη, Κωνσταντίνα

Στο πρώτο κεφάλαιο, μετά από μια σύντομη εισαγωγή για την προέλευση και τη σημασία του σεισμού, παρουσιάζονται έννοιες που έχουν άμεση σχέση με το σεισμό όπως το πώς γεννιέται ένας σεισμός, από πού μπορεί να προέρχεται αυτός, εκτεταμένη επεξήγηση της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών καθώς και τους τρόπους μέτρησης της έντασης και του μεγέθους των σεισμών. Το δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί σε γενικές σεισμογενείς πηγές και σε σεισμικούς κινδύνους. Θα αναλυθεί τα μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών και θα παρουσιαστούν έρευνες πάνω σε σεισμικές προβλέψεις, στο γενικό πλαίσιο του ελλαδικού χώρου. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα αναλυθεί η γενική γεωλογική κατασκευή της Κρήτης. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει γεγονότα και μαρτυρίες από τους σημαντικότερους ιστορικούς σεισμούς της Κρήτης από την προ Χριστού περίοδο έως και το έτος 1995.

Thesis
NonPeerReviewed

Σεισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.