Ασφάλεια εκρηκτικών υλικών κατά την μεταφορά, αποθήκευση και χρήση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ασφάλεια εκρηκτικών υλικών κατά την μεταφορά, αποθήκευση και χρήση

Χατζηϊωακειμίδης, Ιωάννης

Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις εκρηκτικές ύλες από το αρχικό στάδιο της κτήσης αυτών έως την χρησιμοποίηση των, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τα στάδια της μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης αυτών. Οι πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται είναι διατυπωμένες απλοϊκά και εύκολα αναγνώσιμες με σκοπό την διάθεση τους σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε όσους η επαγγελματική τους δραστηριότητα σχετίζεται με εκρηκτικές ύλες ,έχοντας ως βασικό στόχο την αποφυγή ατυχημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Σιδηρόπουλο Σάββα Μηχανικό Μεταλλειολόγο ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία και την δυνατότητα να ασχοληθώ και να συγγράψω για ένα τόσο καίριο και λεπτό θέμα όπως την πρόληψη και ασφάλεια όσον αφορά τις εκρηκτικές ύλες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη
Εκρηκτικές ύλες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.