Ανώνυμη εταιρεία: εγγραφές σύστασης, κλείσιμο χρήσης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αμοιβές μελών Δ.Σ. ν.4172/2013, μετασχηματισμοί, συγχωνεύσεις, φορολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανώνυμη εταιρεία: εγγραφές σύστασης, κλείσιμο χρήσης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αμοιβές μελών Δ.Σ. ν.4172/2013, μετασχηματισμοί, συγχωνεύσεις, φορολογία

Γαλανός, Θεόδωρος

Στην εργασία παρουσιάζεται η κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία έχει την μορφή της Ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν: Σύσταση και Δημοσιότητα. Εγγραφές σύστασης. Εγγραφές αύξησης και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εγγραφές τέλους χρήσης. Αμοιβές μελών Δ.Σ.. Μετασχηματισμοί – συγχωνεύσεις. Φορολογία με παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών για την καλύτερη κατανόησή τους, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο πρακτικό οδηγό για τον φοιτητή που θα ήθελε να προετοιμασθεί προκειμένου να εισέλθει στην αγορά εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.