Το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο ρόλος του στις εισαγωγές και τις εξαγωγές των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο ρόλος του στις εισαγωγές και τις εξαγωγές των επιχειρήσεων

Ζορζομπόκος, Δημήτριος
Σίσκογλου, Παναγιώτης

Η οικονομική κρίση που πλήττει την εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου, έχει ευνοήσει ιδιαίτερα την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στις εξαγωγές των επιχειρήσεων. Σήμερα, η πλειοψηφία τους πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βάσει των παραπάνω, ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου στις εισαγωγές και εξαγωγές αποτελεί το θέμα της παρούσας εργασίας. Η πρώτη ενότητα μελετά τα είδη των εισαγωγών και εξαγωγών, τη φορολογία, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους ενώ η δεύτερη εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις κατηγορίες του, την ασφάλεια των συναλλαγών και τις διεπιχειρηματικές αγορές. Στη συνέχεια περιγράφεται η σχέση ηλεκτρονικού εμπορίου και εξαγωγών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου και οι θεσμοί των διεθνών συναλλαγών. Τέλος, προτού γίνει ανάλυση των συμπερασμάτων της παρούσας, παρουσιάζονται περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεξαγωγή εξαγωγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.