Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διάσπαση Α.Ε.

Αηδονίδης, Μιχαήλ
Βαρελάς, Γεώργιος

Στην εργασία περιγράφεται η διαδικασία διάσπασης ανώνυμης εταιρίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρείς τρόπους, την διάσπαση με απορρόφηση της διασπώμενης εταιρίας από υπάρχουσα εταιρία, τη διάσπαση με σύσταση νέας ή νέων εταιριών και τη διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών. Το τυπικό μέρος για την πραγματοποίηση της διάσπασης και στις τρεις περιπτώσεις είναι το ίδιο. Επίσης αναφέρονται οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία, των διασπάσεων εταιριών που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιβολής φορολογίας στις επιχειρήσεις αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.