Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας

Αμιτζόγλου, Ευφροσύνη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού συστήματος υγείας και η συνοπτική καταγραφή της παρούσας κατάστασής του. Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού υγειονομικού συστήματος γίνεται κατανοητή μέσα από τη σχηματική διάκριση τεσσάρων περιόδων, όπου συγκεκριμένα πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό-ιδεολογικά δεδομένα και συνθήκες σηματοδότησαν την πορεία εξέλιξης και διαμόρφωσης του συστήματος υγείας. Φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καταγράφεται η παρούσα κατάσταση του τομέα υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, του επιπέδου οργάνωσης των υπηρεσιών περίθαλψης και των πηγών χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Βασική επιδίωξη ενός ορθολογικού τρόπου οργάνωσης του συστήματος υγείας αναγνωρίζεται ότι είναι η εξασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της υγείας σε όλους τους πολίτες και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρονται ενδεικτικά τα σημεία εκείνα που θεωρούνται ως οι κύριες αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας και επισημαίνονται οι προοπτικές που υπάρχουν για την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.